close menu

Блог 05.02.2018

Економічні терміни на англійській мові, які має знати кожен

Для того, щоб вести бізнес з іноземними партнерами, необхідно орієнтуватись в специфічних економічних термінах в англійській мові. Адже у вас не завжди буде під рукою економічний англо-український словник із перекладом. У цій статті для вас зібрані економічні слова і фрази англійською мовою і їх переклад, які вам допоможуть краще зрозуміти англомовні тексти.

Rapid population grow – швидке зростання чисельності населення

Shortage of skilled labor – нестача кваліфікованої робочої сили

High birth rates – високий рівень народжуваності

Average incomes – середній прибуток

prohibition of trade in certain goods – заборона торгівлі окремими товарами

limit the quantity of a good imported or exported – обмеження на кількість експорт або імпорт товарів

restrict international trade – обмежувати м/н торгівлю

change the range of products (mix of output) – змінювати номенклатуру продукції

suffer losses – зазнати збитків

import-competing industries – імпортні конкуруючі галузі

to eliminate fluctuations – зменшити коливання

value of currensy-вартість валюти

interfere in transactions – втручатися в угоди

advantages – мати переваги

source of income – джерело прибутку

to benefit — отримувати користь

transaction — справа, угода; ведення ділових операцій

advantage — перевага

to restrict — обмежувати

revenue — прибуток; джерело прибутку

to levy — оподаткувати

surplus — надлишок

revenue tariff — тариф на прибуток

protective tariff — пільговий тариф для вітчизняного виробника

dumping — демпінг; розвантажування

administrative red tape – адміністративне регулювання

transportation costs — транспортні витрати

domestic market — внутрішній ринок

international market — міжнародний ринок

import — ввезення, імпорт

export — вивезення, експорт

barter — міняти, обмінювати

coincident wants — потреби, що збігаються

reciprocal wants — взаємні потреби

international transaction — міжнародна угода

foreign currency — іноземна валюта

domestic currency — національна валюта

foreign exchange market — ринок іноземної валюти

rate — курс, коефіцієнт

exchange rate — валютний курс

foreign trade balance — баланс міжнародної торгівлі

slope — нахил

exchange rate — валютний курс

demand for foreign exchange — попит на іноземну валюту

supply of foreign exchange — пропозиція іноземної валюти

appreciation of currency — підвищення валютного курсу, ревальвація валюти

foreign-exchange market — ринок іноземної валюти

gold standard — золотий стандарт

balance-of-payments deficit — дефіцит платіжного балансу

balance-of-payments surplus—активне сальдо платіжного балансу

gold reserve — золотий запас

flexible exchange rate — гнучкий валютний курс

relative interest — rate changes — відносні коливання відсоткової ставки за вкладом

changes in product availability — коливання в забезпеченні ринку товарами

trade deficit — дефіцит торговельного балансу

surplus — активне сальдо торговельного балансу

domestic industries — національна економіка

mix of output — номенклатура продукції

embargo — ембарго

tariff — тариф

quota — квота

trade-adjustment assistance — компенсація втрат від міжнародної торгівлі

LDC (less developed country) — країна, що розвивається

productivity — продуктивність

subsistence level — прожитковий рівень

hard currency — тверда конвертована валюта

debt servicing — обслуговування боргу, капітальної суми боргу або відсотків

market shortage — недостатня ринкова пропозиція

infrastructure — інфраструктура

World Bank — Світовий банк

clear lines of communication – прозорі лінії комунікації

bureaucratic setup – бюрократична система

speedy decision making – швидке прийняття рішень

traditional hierarchical structure – традиц. ієрарх. структура

customercentric approach – орієнтація на спож.

freedom to innovate – свобода інновації

flat organizational structure – пряма організаційна структура

product lines – виробницво

target markets – цільовий ринок

project teams – проектні команди

delayering process – процес затримки

country managers – регіональні менеджери

business units – бізнес-одиниці

software company – компанія по п/з

company objectives – мета компанії

borrowing needs – потреби в запозиченні

business entities – господарюючі суб’єкти

set up – структура/система

flopped – провалився

outsourcing – аутсорсинг

competitive edge – конкурентна перевага