close menu

Master of Business Administration

Master of Business Administration

Магістр з
бізнес-адміністрування

Master of Business Administration, МВА

– це ефективний керівник різного рівня, який завдяки отриманим знанням може працювати на керівних посадах у сфері державного управління та приватних компаніях, бізнес-консультантами, а також на посадах HR-менеджера, бізнес-адміністратора, менеджера проектів, бренд-менеджера, менеджера зі стратегічного та бізнес-планування.

Що отримають випускники програми:

диплом магістра з «Бізнес-адміністрування» європейського зразка;

знання інструментарію управління різними сферами діяльності: фінансами, маркетингом, логістичною діяльністю, управління персоналом, управління проектами;

розвиток особистих управлінських, комунікативних, лідерських, організаційних навичок;

мережу корисних контактів із міжнародною студентською та бізнесовою спільнотою, що створюються завдяки можливості прослухати окремі курси та пройти стажування за кордоном

Термін навчання:

1 рік і 4 місяці або 1 рік і 9 місяців

Умови вступу:

наявність диплому бакалавра (спеціаліста, магістра) з будь-якого напряму підготовки

Вартість навчання:

11800 грн. за рік денна форма та 8200 грн. за рік заочна форма

Магістр з управління навчальним закладом

– це ефективний менеджер в сфері освіти з сучасним баченням управління закладом, здатний оптимізувати процес навчання, раціонально залучати (за рахунок грантових проектів) та використовувати людські й фінансові ресурси установи.

Що отримають випускники програми:

диплом магістра за спеціальністю «Управління навчальним закладом» європейського зразка, який відкриває шлях до кар’єрного зростання;

знання та практичні навички в сфері визначення стратегії розвитку закладу освіти, керівництва його педагогічною та економічною діяльністю, забезпечення сприятливого психологічного клімату;

розвиток особистих управлінських, комунікативних, лідерських, організаційних навичок;

формування практичних навичок роботи у команді під час проходження практики та стажування за кордоном.

Термін навчання:

1 рік і 4 місяці

Умови вступу:

наявність диплому бакалавра (спеціаліста, магістра) з будь-якого напряму підготовки

Вартість навчання:

8200 грн. за рік заочна форма